дек. 192013
 

До Председателите До УС на БДО

на клонове на БДО проф. д-р П.Гугучкова д.м.н

доц. д-р Е.Контрова д.м., доц. д-р Б.Дъбов д.м.

доц. д-р Л.Войнов д.м., доц. д-р А.Мишева д.м.

доц. д-р М.Конарева д.м., доц. д-р Р.Христова д.м.

д-р Р.Минков, доц. д-р Б.Ангелов д.м.

д-р П.Драганов, д-р В. Даскалов

д-р Н.Иванов

Уважаеми колеги,

Предоставям на Вашето внимание отговора на Изпълнителна агенция “Медицински одит” във връзка с приетото становище на БДО на събрание, проведено на 29.11.2013 г., относно използването на препарата Авастин в офталмологичната практика.

Моля да уведомите Вашите колеги за становището на Агенцията.

С уважение: доц. д-р Т.Митов д.м.

Председател на БДО

Отговор на Изпълнителна агенция “Медицински одит”

Sorry, the comment form is closed at this time.