сеп. 202013
 

Тази година постерната сесия на конференцията “Новости в офталмологията” ще бъде в електронен формат. Постерите следва да бъдат в POWER POINT с големина до 6 слайда, разширение .ppt/.pptx.
Можете да ги донесете на flash памет или да ни ги изпратите предварително на e-mail: novosti@ophthalmosof.org.
Получените резюмета ще бъдат обсъдени от Организационния комитет и потвърдени като орална презентация или като постерна сесия.

Sorry, the comment form is closed at this time.