окт. 102013
 

Уважаеми участници,

По решение на организационния комитет срокът за предаване на резюмета се удължава до 15.10.2013 (вторник).  Моля, изпращайте резюметата в пълен вид, както следва : заглавие, автор или автроски колектив, въведене, цел, материали и методи, резултати, заключение, ключови думи.

Очакваме Вашите абстракти!

Sorry, the comment form is closed at this time.