окт. 282015
 

Уважаеми докладчици,

Предвид големия брой научни съобщения и желанието на всички за дискусии в края на всяка една от сесиите, молим Ви да се съобразите със следните критерии за подготовка на Вашите доклади:

  1. Всеки доклад ще бъде с продължителност 6 мин.
  2. В края на този период, техническо лице ще изключва микрофоните!
  3. За целта оптималният брой слайдове във всяка презентация е препоръчително да не надвишава 15.

Електронни постери

Eлектронните постери трябва да бъдат изпратени на мейла на Софийско Офталмологично Дружество –  novosti@ophthalmosof.org  в електронен вариант под формата на Power Point презентация  (.ppt/.pptx) в рамките на максимум 5 слайда, включително заглавието.

Всички автори на електронни постери трябва да ги изпратят на посочения по-горе мейл на Дружеството до 23:59 ч. на 13.11.2015г. (петък) поради следните причини:

  1. Да бъдат включени в CD, заедно с резюметата
  2. Да бъдат предварително подготвени за прожекция в залата, по време на паузите, преди всяка от сесиите по съответната тема

Надяваме се, че ще ни съдействате, за да осъществим една стройна организация на предстоящата конференция!

Ръководство на Софийското Офталмологично Дружество

Sorry, the comment form is closed at this time.