юни 072021
 

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ“, ЕИК 177248319 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на  сдружението, което ще се проведе на 09.06.2021  г. от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41,   при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COVID – 19,  като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

проф. Ива Тодорова Петкова – представляващ БДО

Sorry, the comment form is closed at this time.