ное. 092021
 

Уважаеми колеги,

На 08.11. 2021  почина  уважаваната  от всички нас   доц. Евдокия Илиева.

Тя  започва професиналния си път като редовен аспирант по офталмология към Катедра по офталмология при Медицински университет – София . Защитава  кандидатска дисертация  на тема “Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография”. В последствие е  последователно ординатор, младши, старши и гл.асистент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София . През 1991 успешно се  хабилитира и от 1996 е ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика  и лазерно лечение на очните заболявания; Доц. Илиева е  автор на  над – 157 научни  труда посветени на   множество разнообразни  теми:

 • съдови заболявания на ретината-флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение при венозни оклузии, диабетна ретинопатия
 • тумори на хориоретината – диференциална диагноза
 • макулни дегенерации вкл.макулна дегенерация,  свързана с възрастта – ФА диагностика , лазерно лечение на хориоидната неоваскуларизация,
 • фотодинамична терапия ;
 • увеити
 • възпалителни заболявания на ретината
 • ултразвукова диагностика на очните заболявания;

 Всички  си спомняме  нейните  невероятни  учебници  и 7 монографии. Доц. Илиева е невероятен преподаветел и учител ,  оратор и педагог, като от  от 1973 г  преподава на студенти, специализанти по очни болести, офталмолози, ендокринолози.

Ръководител и лектор е на  множество курсове по Следдипломна квалификация по:

 • флуоресцеинова ангиография
 • ултразвукова диагностика
 • лазерно лечение на заболяванията на хориоретината
 • диабетна ретинопатия;
 • оклузии на ретинните кръвоносни съдове – диагностика и лазерно лечение;
 • периферни дегенерации на ретината;
 • макулна дегенерация, свързана с възрастта и фотодинамична терапия;

 През годините  активно се включва  в дейността на българското дружество по офталмология като:

1996-2004г -председател на Софийското научно дружество по офталмология;

1996-2007 -член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология;

От 1988 г – член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз;

1997-2007 – заместник –гл.редактор на списание”Български офталмологичен преглед;

От 2004г – член на Европейското витрео-ретинно общество – EVRS

Доц. Илиева изгради цяла школа от офталмолози, работещи образна диагностика и лазери на окото. Ръководената от нея  лазерна секция в Специализирана болница за активно лечение на очните болести „ЗОРА” се утвърди през годините  като основен център за лечение на ретинална патология в страната.

Винаги ще я помним с неизменимата и усмивка, ведрост и финес във всяко едно отношение. Тя демонстрираше класа, такт и  елегантност в отношенията си с колеги, студенти  и пациенти. Стотици хиляди са случаите, които тя е разрешила, хората на които е помогнала и колегите на които е предала част от своите знания и компетентност. С нейната загуба, губим един незабравим колега, учител и  ерудит!

През целия си живот  Доц. Илиева създаваше усещане за перфекционизъм, класа и  винаги беше модел за подражание, пример, към който да се стремим.

Поклон пред паметта и!

От: Редакционната колегия на „Български Офталмологичен преглед“, Столичното Дружество  по офталмология, УС на БДО.

Sorry, the comment form is closed at this time.