ное. 092021
 

Уважаеми колеги,

На 08.11. 2021  почина  уважаваната  от всички нас   доц. Евдокия Илиева.

Тя  започва професиналния си път като редовен аспирант по офталмология към Катедра по офталмология при Медицински университет – София . Защитава  кандидатска дисертация  на тема “Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография”. В последствие е  последователно ординатор, младши, старши и гл.асистент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София . През 1991 успешно се  хабилитира и от 1996 е ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика  и лазерно лечение на очните заболявания; Доц. Илиева е  автор на  над – 157 научни  труда посветени на   множество разнообразни  теми:

 • съдови заболявания на ретината-флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение при венозни оклузии, диабетна ретинопатия
 • тумори на хориоретината – диференциална диагноза
 • макулни дегенерации вкл.макулна дегенерация,  свързана с възрастта – ФА диагностика , лазерно лечение на хориоидната неоваскуларизация,
 • фотодинамична терапия ;
 • увеити
 • възпалителни заболявания на ретината
 • ултразвукова диагностика на очните заболявания;

 Всички  си спомняме  нейните  невероятни  учебници  и 7 монографии. Доц. Илиева е невероятен преподаветел и учител ,  оратор и педагог, като от  от 1973 г  преподава на студенти, специализанти по очни болести, офталмолози, ендокринолози.

Ръководител и лектор е на  множество курсове по Следдипломна квалификация по:

 • флуоресцеинова ангиография
 • ултразвукова диагностика
 • лазерно лечение на заболяванията на хориоретината
 • диабетна ретинопатия;
 • оклузии на ретинните кръвоносни съдове – диагностика и лазерно лечение;
 • периферни дегенерации на ретината;
 • макулна дегенерация, свързана с възрастта и фотодинамична терапия;

 През годините  активно се включва  в дейността на българското дружество по офталмология като:

1996-2004г -председател на Софийското научно дружество по офталмология;

1996-2007 -член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология;

От 1988 г – член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз;

1997-2007 – заместник –гл.редактор на списание”Български офталмологичен преглед;

От 2004г – член на Европейското витрео-ретинно общество – EVRS

Доц. Илиева изгради цяла школа от офталмолози, работещи образна диагностика и лазери на окото. Ръководената от нея  лазерна секция в Специализирана болница за активно лечение на очните болести „ЗОРА” се утвърди през годините  като основен център за лечение на ретинална патология в страната.

Винаги ще я помним с неизменимата и усмивка, ведрост и финес във всяко едно отношение. Тя демонстрираше класа, такт и  елегантност в отношенията си с колеги, студенти  и пациенти. Стотици хиляди са случаите, които тя е разрешила, хората на които е помогнала и колегите на които е предала част от своите знания и компетентност. С нейната загуба, губим един незабравим колега, учител и  ерудит!

През целия си живот  Доц. Илиева създаваше усещане за перфекционизъм, класа и  винаги беше модел за подражание, пример, към който да се стремим.

Поклон пред паметта и!

От: Редакционната колегия на „Български Офталмологичен преглед“, Столичното Дружество  по офталмология, УС на БДО.

юни 072021
 

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ“, ЕИК 177248319 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на  сдружението, което ще се проведе на 09.06.2021  г. от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41,   при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COVID – 19,  като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

проф. Ива Тодорова Петкова – представляващ БДО

юни 022021
 

Управителният съвет на сдружение „Софийско офталмологично дружество , ЕИК 175158645 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на „Софийско офталмологично дружество“, което е свикано по инициатива на управителния съвет, и ще се проведе на 22.06.2021 г.  от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

При липса на кворум в обявения по-горе начален час събранието ще започне един час по – късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите/представляваните членове.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COV1D-I9, като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

                                             С уважение: проф. д-р. Л. Войнов – Председател

мар. 012021
 

Резюме:

Ковид-19 проблеми и решения

 • Извършване на очни оперативни интервенции единствено под локална анестезия (ангажиране на анестезиолозите в лечението на болните от Ковид)
 • Спад в новодиагностицираните случаи на МДСВ и по-ниска зрителна острота по време на диагностициране
 • Скрининг на пациентите за симптоми на ОВИ, употреба на лични предпазни средства за пациентите и медицинския персонал, намален присъствен състав
 • Обособяване на безопасни пространства – извън медицинските центрове, ангажирани с лечението пациенти с Ковид
 • Телемедицина
 • Поставяне на интравитреални инжекции в дома на пациентите, при строго съблюдаване на принципите на асептика и антисептика.

Съображения и иновации

 • Проследяване и преценка за удължаване на периодите между инжекциите
 • Употреба на медикаменти с по-дълъг полуживот
 • Anti-VEGFкато златен стандарт за лечение
 • Домашно мониториране

Гайдлайн на Vision Academy

 • Безопасността на пациентите и здравния персонал е от първостепенно значение при всяко вземане на решения
 • Бдителността при идентифициране на съмнителни случаи на COVID-19 е от съществено значение; симптомите включват суха кашлица, треска и умора или по-рядко загуба на вкус или мирис, главоболие, мускулна болка, възпалено гърло, конюнктивит, диспнея, назална конгестия, кожен обрив или диария
 • Пациентите с диабет и възрастните хора са изложени на висок риск от усложнения на COVID-19 и не трябва да бъдат изложени на риск, който може да се избегне; обаче, за да се избегне необратима загуба на зрение, е важно да се осигури продължаване на лечението, където е възможно
 • Пациентите с диабет-макулен оток (DME) и оклузия на ретинална вена (BRVO) може да са по-малко склонни да страдат от необратима загуба на зрение в краткосрочен план, препоръчително е интервалите на визитите да бъдат разредени (когато не се касае за единствено виждащо око), но не с повече от 4 до 6 месечни интервали.
 • Обстойно обсъждане на съображенията с пациента, имайки предвид и медико-правните въпроси.
 • Важно е да се има предвид, че много пациенти с DME и BRVO вече са отложили лечението си по време на началната вълна на пандемията COVID-19 и по-нататъшното отлагане на лечението може да доведе до трайни зрителни промени
 • Важно е да има ясна комуникация и съвети за пациентите, получаващи интравитреални инжекции, за да се гарантира, че се чувстват подкрепени и уверени, че зрението им се управлява по подходящ начин
 • Рисковете и ползите трябва да бъдат внимателно обмислени, обсъдени с пациента и документирани, като се вземе предвид местната правна и регулаторна среда

Срещата бе осъществена с подкрепата на Байер България.

сеп. 142020
 

 

Уважаеми колеги,

Поради усложнената и трудно предвидима обстановка с развитието на пандемията COVID-19, бихме искали да Ви информираме, че тазгодишната конференция „Новости в Офталмологията“ няма да може да се изпълни в очаквания от всички нас формат.

Планирани са нови дати за провеждане през 2021-ва година съвместно с националният конгрес на Българско Дружество по Офталмология. Датите на обединената конференция са планирани за 14-17 октомври 2021г. Новото събитие ще е четиридневно, а локацията е отново хотел Рила, Боровец.

Регистрацията за участие в обединената конференция все още не е отворена. Това предстои да се случи след уточняване на тема, предварителна програма и нови регистрационни такси.

Бъдете здрави и ще Ви държим информирани относно организацията на голямато офталмологично събитие догодина!

Междувременно не се колебайте да се свържете с Мареа Медикал ако имате някакви въпроси.

 

Повече информация можете да следите на специалния сайт на събитието.

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Моб: 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: novosti2020@mareamedical.com, info@mareamedical.com

мар. 162020
 

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви информираме за инициативата на Българско Дружество по Офталмология – „Заедно ще се справим“.
Инициативата има за цел да подкрепи лекарите, медицинските работници, доброволците и техните семейства в усилията им за борбата с COVID19.

Със съдействието и съвместните усилия на Софийско Офталмологично Дружество, Български Лекарски Съюз, УМБАЛ “Александровска” ЕАД, Първа Градска Болница – София и Организация на евреите в България „Шалом“, БДО стартира кампания за набиране на средства, които ще подпомогнат хората, които са първа линия на защита на българското общество в борбата с настоящата пандемия, както и техните семейства.
Над 700 членове на дружеството – специалисти и специализанти, както и членовете на съпричастните организации – СДО, БЛС, ОЕБ „Шалом“ ще окажат съдействие на своите колеги и сънародници.

Кампанията е отворена, към всеки, който би желал да помогне, защото заедно можем да се справим.
Средствата мога да бъдат преведени по сметката на БДО:
Банка: Уникредит Булбанк
IВАN: BG95UNCR70001523206626
BIC: UNCRBGSF
Основание: Дарение КОВИД 19

Средствата ще бъдат разпределени с помощта на БЛС.

мар. 112020
 

 

Конференцията „Новости в офталмологията 2020“ ще се проведе на 27-29 ноември в хотел Рила, Боровец.

Тази година ще се опитаме радикално да разчупим стереотипите за провеждане на събитие, като организираме природосъобразна и устойчива конференция без хартия (paperless).

Регистрацията за участие в конференцията ще бъде отворена на 16.03.2020г.

Подробности можете да следите на уебсайта на събитието от ТУК

февр. 042020
 

Уважаеми Колеги,

Предизвикателствата на времето, в което живеем изискват твърдост, опит и последователност в решаването на така важнитe проблеми в офталмологията. През последните месеци сме свидетели на систематично уронване престижа и авторитета на нашето съсловие; очните лекари са представени като алчни търговци без морал. Вярваме, че нашата общност, представлявана от БДО трябва и може да отстоява по най-добрия начин интересите на колегите в цялата страна.

Ето защо считаме, че най-подходящият човек да оглави нашата организация е проф. д-р Ива Петкова – безспорен професионалист, клиницист с богат опит, учен и преподавател. Проф. Петкова е доказала във времето своите качества и като лекар – офталмолог, и като преподавател, и като дългогодишен зам. председател на Софийското офталмологично дружество.

Призоваваме Ви да подкрепите нейната кандидатура за избор на нов предсетадел на БДО на предстоящето отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 06/03/2020 г от 15.00ч. в хотел Форум, София. Желаещите да се присъединят към инициативния комитет могат да го направят чрез изпращане на имейл до office@mareamedical.com със заглавие “Подкрепям проф. Петкова за председател на БДО” и текст с трите имена и лечебното заведение.

С уважение,

Инициативен Комитет:

 1. Проф. д-р Лъчезар Войнов, д.м., Председател на Софийско офталмологично дружество, Началник на Клиника по Очни болести, ВМА – София
 1. Доц. д-р Александър Оскар, д.м., Ръководител на Катедра по Офталмология, МУ – София, Началник на Клиника по Очни болести, УМБАЛ “Александровска”
 1. Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м., Директор на Първа МБАЛ – София
 1. Доц. д-р Станислава Костова, д.м., Н-к на отделение към Клиника по Очни болести, УМБАЛ “Александровска”
 1. Доц. д-р Христина Видинова, д.м., Н-к на отделение към Клиника по Очни болести, ВМА – София, Секретар на Българско Дружество по Офталмология